Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies
 

 

===========================================================

Darllen Salm 13 (1-5)

Am ba hyd, ARGLWYDD, yr anghofi fi'n llwyr? Am ba hyd y cuddi dy wyneb oddi wrthyf? Am ba hyd y dygaf loes yn fy enaid, a gofid yn fy nghalon ddydd ar l dydd. Am ba hyd y bydd fy ngelyn yn drech na mi? Edrych arnaf ac ateb fi, O ARGLWYDD fy Nuw; goleua fy llygaid rhag imi gysgu hun marwolaeth, rhag i'm gelyn ddweud, Gorchfygais ef, ac i'm gwrthwynebwyr lawenhau pan gwympaf. Ond yr wyf fi'n ymddiried yn dy ffyddlondeb, a chaiff fy nghalon lawenhau yn dy waredigaeth; canaf i'r ARGLWYDD, am iddo fod mor hael wrthyf.

 

Diddorol oedd darllen yng Ngair y dydd ym mis Mehefin eleni fod yna nifer o eiriau yn yr Hebraeg am Cuddio. Ir meddylfryd Iddewig mae llawer o bethau yn guddiedig pan sonnir am Dduw.

Mae Ron Dale yn gweld tair ffordd i Dduw ymddwyn:

Cuddio ei nerth mewn gwendid; fel yn faban ym Methlehem; fel mab Duw yn dioddef ar y Groes.

Cuddio ei ddoethineb mewn ffolineb - clyfrwch ywr peth syn gwneud argraff ar bobl ein byd ni heddiw, ond neges syml iawn yw neges Iesu, anodd ei chyflawni weithiau ond heb fod yn anodd ei ddeall, - mewn un gair, Cariad!

Cuddio ei ddaioni mewn llymder: mae llawer o bobl yn disgwyl i Dduw fod yn llym a blin o hyd. Ond Duw sydd yn ei ddatguddio ei hun mewn ffyrdd amrywiol a chariadus ydyw - i ni, fel ir Salmydd

 

Nesa at fy enaid Waredwr y tlawd

Datguddia dy hunan dy fod imin frawd.

 

 

Gweddwn: Arglwydd, rydym am ymuno gydar Salmydd yn ei weddi Yr wyf yn ymddiried yn dy ffyddlondeb canaf ir Arglwydd am iddo fod mor hael wrthyf. Amen

 

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650

Yn anffodus ni fydd gweithgareddau nac oedfaon yng Ngharmel Pontlliw yn y dyfodol agos oherwydd y feirws corona.

Cewch wybod pan fyddwn yn ail ddechrau.

GOMER - 'Gweinidogaeth Doniau'

y Parchg D. Islwyn Davies